The Incorporated Management Committee
                     
   

School Managers:

   
      Mr. Yee Shui Yew (Supervisor)      
      Rev. Li Tak Ming (Acting Supervisor)      
      Ms. Chan Wing Chi      
      Mr. Chuen Chi Ming      
      Ms. Chung Yin Mei      
      Ms. Kwok Wing Yee      
      Evangelist Lam Yat Kwan      
      Ms. Li lee Yen      
      Mr. Lui Wai Shun      
      Ms. Ng Mei Sze, Mazy      
      Mr. Thung Ming      
      Ms. Tang Chi Lai      
      Dr. Cheung Wai Chun      
      Mrs. Wong Lau Chui Chui      
      Mr. Wan Ho Yin